Rękawice dla weterynarii | Rękawiczki weterynaryjne

Lekarze weterynarii i zootechnicy to grupa zawodowa narażona na ryzyko zakażenia wirusami, bakteriami, grzybami, pierwotniakami i pasożytami wywołującymi choroby odzwierzęce, do których można zaliczyć ornitozębrucelozęgorączkę Qleptospirozęróżycętrychofytozę czy toksoplazmozę. Do zakażenia zawodowego wystarczy jednorazowy, bliski kontakt z zakażonym zwierzęciem, płodem czy łożyskiem.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, jakimi są między innymi rękawice jednorazowe, przestrzeganie ogólnych zasad higieny, używanie dezynfektantów ogranicza ryzyko zakażeń. Wymienione środki ostrożności zapobiegają również rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych występujących wyłącznie wśród zwierząt, do czego dochodzi w przypadku bezpośredniego kontaktu z zainfekowanymi zwierzętami i przenoszenia wirusów na dłoniach.

Zawsze gdy może dojść do kontaktu ze zwierzęciem chorym, a zwłaszcza gdy istnieje ryzyko przerwania ciągłości tkanek należy używać środków ochrony indywidualnej, przede wszystkim rękawice jednorazowe.

Rękawice jednorazowe które sprawdzą się w gabinecie weterynaryjnym:

Rękawice jednorazowe które sprawdzą się w gabinecie weterynaryjnym:
• safeHAND COATS
• safeHAND
• effect PF BLUE
• safeHAND hybrid
• premier/ premier PF
• trendy / trendy PF

rękawice dla weterynarii

Zobacz także

Zapraszamy do kontaktu!

Odpowiadamy na wszystkie zapytania!

    SAFEMED Sp.zo.o
    ul. Strefowa 22,
    43-100 Tychy
    NIP: 9452169713
    tel.: 12 681 42 52