Polityka jakości Safemed

Mając na względzie dążenie do zapewnienia wysokiej i powtarzalnej jakości wytwarzanych wyrobów medycznych oraz wymaganego poziomu ich bezpieczeństwa wdrożyło system zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 13485:2016 i ISO9001:2015.

Organizacja deklaruje utrzymywanie skuteczności systemu zarządzania jakością poprzez: – bieżące gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnej z rynku związanej z wytwarzanymi wyrobami, w celu ich uwzględnienia w rozwoju wyrobu, tak aby spełniał wymagania użytkowników, – bieżący nadzór nad wymaganiami prawnymi w obszarze wyrobów medycznych, – stałe podnoszenie kwalifikacji personelu, rozwój ich kompetencji, Niniejsza Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do realizowania założonych celów i zadań jakościowych oraz spełniania wymagań i utrzymywania skuteczności SZJ. Pracownicy rozumieją, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką jakości zapewniają osiągnięcie założonych celów. Zarząd zobowiązuje się wspierać wszelkie działania prowadzące do realizacji polityki jakości, założonych celów, spełnienia wymagań klienta, norm i przepisów oraz ciągłego utrzymywania skuteczności systemu zarządzania jakością i organizacji w oparciu o systematycznie prowadzone przeglądy.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Odpowiadamy na wszystkie zapytania!

    SAFEMED Sp.zo.o
    ul. Strefowa 22,
    43-100 Tychy
    NIP: 9452169713
    tel.: 12 681 42 52