Rękawice dla sektora spożywczego | rękawiczki spożywcze jednorazowe

Każdemu producentowi czy też podmiotowi uczestniczącemu w łańcuchu żywnościowym zależy na tym, aby zaoferować konsumentowi bezpieczną żywność czyli taką, która pozbawiona jest szkodliwych dla zdrowia człowieka substancji.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności musi być nieodłącznie związane z odpowiedzialnością każdego z uczestników łańcucha produkcji i obrotu żywnością, poczynając od wytwarzania surowców i ich dostaw, obejmując kolejne etapy wytwarzania produktu finalnego, pakowanie, przepakowywanie i przechowywanie oraz transport i dystrybucję.

Istotnym narzędziem w nadzorze nad produkcją i przetwórstwem żywności jest rekomendowany przez ONZ za pośrednictwem WHO – Światowej Organizacji Zdrowia oraz FAO – Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa system HACCP, wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej w tym przepisami polskimi. Należy pamiętać, iż ten „kto nie wdraża w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 podlega karze grzywny”.

HACCP – to system kontrolujący i monitorujący zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta. W stosowaniu założeń systemu HACCP pomaga wdrożenie m.in. takich zasad jak: zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygiene Practice) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice), które obligują do utrzymywania właściwego poziomu higieny zarówno w pomieszczeniach produkcyjnych jak i wobec personelu uczestniczącego w całym łańcuchu żywnościowym od produkcji pierwotnej do końcowej konsumpcji. Należy zrobić wszystko, aby utrzymać wysoką jakość przetwarzanego surowca i wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia zewnętrznego.

Według przepisów Dobrej Praktyki Higienicznej pracownicy muszą postępować zgodnie z wymogami higieny i nie mogą stanowić źródła zanieczyszczenia żywności.

Właściwym sposobem zapobiegania zakażeniom żywności jest stosowanie, w restauracjach, cukierniach, przetwórniach i tym podobnych miejscach pośród personelu zaangażowanego w obróbkę żywności, odpowiedniej odzieży ochronnej, odpowiedniego nakrycia głowy, maseczek ochronnych oraz rękawic jednorazowego użytku.

Rękawice jednorazowe zabezpieczają żywność przed skażeniem mikrobiologicznym oraz zapobiegają zanieczyszczeniu produktów.

Dodatkowo wybór niebieskiego koloru rękawic wprowadza kontrast między rękawicami a produktami spożywczymi, co pozwala na szybkie zlokalizowanie oraz wyeliminowanie ewentualnych fragmentów rękawic, powstałych w wyniku ich mechanicznego uszkodzenia w czasie obróbki.

Ważne jest, aby zadbać o odpowiedni dobór rękawic, które będą wykorzystywane podczas przygotowywania żywności pod kątem surowca, z którego rękawice są wykonane, ponieważ nie każdy z nich bywa odpowiedni w kontakcie z różnego rodzaju żywnością.

Rękawiczki jednorazowe dla sektora spożywczego

• safeHAND COATS
• safeHAND
• effect PF BLUE
• safeHAND hybrid
• premier/ premier PF
• trendy / trendy PF

rękawice dla sektora spożywczego

Zobacz także

Zapraszamy do kontaktu!

Odpowiadamy na wszystkie zapytania!


    SAFEMED Gil, Bluszcz sp. j.
    ul. Wielicka 181 A / lok. 22,
    30-663 Kraków
    NIP: 9452169713
    tel.: 12 681 42 52